Tuyển dụng

  • Tuyển nhân viên kỹ thuật

    Tuyển nhân viên kỹ thuật

    Ngày:21-11-2017

    Điện lạnh Thịnh Phước cần tuyển thợ điện lạnh và thợ phụ với mức thu nhập cao tùy vào tay nghề với số lượng 10 ...